quy chế nhà giáo được xác nhận đạt tiêu chuẩn bổ dụng chức danh giáo sư, phó giáo sư đã được thay đổi. Trong đó, điểm mới nhất là đề xuất các ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải có ban bố quốc tế.

Dự thảo quyết định Thi ioe tiêu chuẩn, giấy má bổ nhậm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS vừa được Bộ GD-ĐT ban bố để lấy quan điểm góp ý.

(Toàn văn dự thảo xem TẠI ĐÂY)

Đến năm 2019, mỗi ứng cử viên tiêu chí chức danh giáo sư phải có 01 bằng độc quyền sáng chế.

Theo điểm mới nhất của dự thảo, với căn cứ chức danh giáo sư, đến năm 2019, ứng viên thuộc hàng ngũ lĩnh vực kỹ thuật khi không, khoa học và khoa học là tác giả chính và đã ban bố được ít nhất: 02 (hai) bài báo kỹ thuật http://carot.vn/ trên báo chí công nghệ quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus; hoặc ít nhất 01 (một) bài báo khoa học thuộc bộ máy ISI, Scopus và 01 (một) quyển hoặc chương sách chuyên dụng cho tập huấn được xuất bản bởi một nhà xuất bản có luôn luôn có chữ tín trên thế giới; hoặc ít nhất 01 (một) bài báo công nghệ thuộc bộ máy ISI, Scopus và 01 (một) bằng độc quyền sáng chế.

ứng viên thuộc nhóm ngành kỹ thuật phố hội và nhân bản là tác giả chính và đã thông báo được ít ra 01 (một) bài báo khoa học trên tin báo kỹ thuật quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus.

Từ năm 2020, ứng cử viên phải có thêm ít nhất 01 (một) bài báo công nghệ theo quy định.

căn cứ chức danh phó giáo sư, đến năm 2019, ứng viên là tác fake chính và đã thông báo được ít nhất: 01 (một) bài báo kỹ thuật trên tạp chí công nghệ quốc tế thuộc bộ máy ISI, Scopus hoặc 01 (một) quyển hoặc chương sách phục vụ đào tạo được xuất bản bởi một nhà xuất bản có có bảo đảm trên toàn cầu hoặc 01 (một) bằng độc quyền sáng chế.

Từ năm 2020, ứng viên phải có thêm ít nhất 01 (một) bài báo công nghệ theo quy chế.

Dự thảo mới cũng đã đưa ra điểm quy đổi bài báo công nghệ, Con số kỹ thuật và kết quả ứng dụng công nghệ kỹ thuật

1 bài báo công nghệ có phản biện và được ban bố trên tin báo trong nước có mã số chuẩn quốc tế ISSN được tính tối đa một,0 điểm; nếu thông báo trên tin báo nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISSN tế được tính tối đa một,5 điểm. một bài báo kỹ thuật được ban bố trên tin báo công nghệ thuộc bộ máy ISI, Scopus được tính tối đa hai,0 điểm.

Hội đồng Giáo sư nhà nước chọn lựa, phân loại các tạp chí khoa học được tính điểm, ban bố trên trang nguồn tin điện tử của Hội đồng và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và tập huấn.

Báo cáo kỹ thuật tại hội thảo khoa học quốc gia có phản biện, được chọn đăng toàn văn trong tuyển tập Công trình kỹ thuật của hội thảo được tính tối đa 0,5 điểm. Con số công nghệ tại hội thảo công nghệ quốc tế viết bằng tiếng Anh có phản biện, được chọn đăng toàn văn trong tuyển tập Dự án kỹ thuật của hội thảo được tính tối đa một,0 điểm.

Kết quả vận dụng khoa học khoa học được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính tối đa 2,0 điểm; biện pháp bổ ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế thuộc các ngành Kiến trúc, Y-Dược, Nghệ thuật, Thể dục thể thao được tính tối đa 1,0 điểm.

Dự án công nghệ quy đổi nếu có nhiều tác kém chất lượng thì số điểm được chia theo giá trị đóng góp của từng thành viên, trường hợp chẳng thể xác định được cụ thể đóng góp của mỗi người thì chia đều cho từng người. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp có ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế giả thiết đã tính điểm Công trình kỹ thuật quy đổi như quy chế tại Điều này thì không được tính điểm cho các Công trình công nghệ quy đổi khác.

Tăng điểm ngoại ngữ

Dự thảo đề nghị các ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải dùng thuần thục ngoại ngữ chuyên dụng cho cho công tác chuyên môn” được xác định khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

Đã học tập, nghiên cứu toàn thời kì ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tấn sĩ của cơ sở vật chất giáo dục đại học tiêu dùng một trong các tiếng nói Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật hoặc Trung Quốc trong giảng giải.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL IBT với điểm tối thiểu là 65 hoặc IELTS với điểm tối thiểu là 5.5 có thời hạn không quá 02 (hai) năm tính đến thời khắc hết hạn nộp giấy má.

Từ năm 2018 đến 2020, tăng thêm 5.0 điểm mỗi năm trên thang điểm TOEFL IBT, tăng thêm 0.5 điểm mỗi năm trên thang điểm IELTS.

“Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn” nghĩa là trao đổi (nghe, nói), diễn đạt, thảo luận trôi chảy, vô cớ và độc lập, không tiêu dùng tự vị, không có sự trợ giúp của người khác; đọc hiểu và viết được các bài báo bằng tiếng Anh về các vấn đề liên đới đến chuyên ngành nghề của ứng cử viên đăng ký xét xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng