Năm 2016 được Chính phủ chọn là năm đất nước khởi nghiệp, với mục tiêu tạo ra làn sóng đầu cơ thứ hai với Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cách tân thông minh đất nước đến năm 2025”. Vậy khiến cho thế nào để phát triển ý thức khởi nghiệp? Sự khác biệt như thế nào giữa tinh thần khởi nghiệp tổng thể và tinh thần khởi nghiệp vì thị trấn hội?
GS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích: ý thức khởi nghiệp vì thị trấn hội (social entrepreneurship) là công đoạn nhận biết và theo đuổi một cách thức nhiệt thành các cơ hội để phục vụ giá trị xã hội. tinh thần khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp vì xã hội có nhiều nền tảng tương đồng, nhưng cũng có những điểm dị biệt cơ bản:

ngoài ra,gia sư tiếng anh  mặc dầu đều nhìn thấy thời cơ và chuyển hóa nó thành hoạt động buôn bán, nhưng sự dị biệt ở đây là thương lái xã hội nhận ra cơ hội thị phần từ vấn đề thị trấn hội cần giải quyết và đeo đuổi một cách nghiêm túc.

tuy nhiên, một đặc điểm khác biệt nữa là khởi nghiệp thương mại thường nhật không khăng khăng đòi hỏi canh tân và sáng tạo. trong khi đó, khởi nghiệp vì phường hội nhất thiết phải có yếu tố cách tân và sáng tạo, đổi mới trong giải pháp giải quyết vấn đề thị trấn hội hoặc đối tượng thị phần chuyên dụng cho.

nhà buôn và lái buôn thị trấn hội đều đòi hỏi có kỹ năng lãnh đạo và điều hành. Nhưng doanh nhân xã hội đòi hỏi các kỹ năng phức tạp hơn, vì họ đóng hai sự cần thiết lãnh đạo: lãnh đạo tổ chức của mình và lãnh đạo cả cộng đồng họ dùng cho.

cùng lúc, thương lái xã hội thường có động cơ đạo đức-xã hội hơn là đeo đuổi lợi nhuận thuần túy, họ mong muốn đóng góp cho phúc lợi phường hội.


GS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân

GS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân

Phóng viên: Vậy thì tinh thần khởi nghiệp vì xã hội có những đặc điểm tốt Vai trò chủ đạo gì đối với lớn mạnh phố hội thưa GS?

GS.TS Trần Thọ Đạt: tinh thần khởi nghiệp vì thị trấn hội được nhấn mạnh với bốn sự thiết yếu chính.

nhanh nhất, tạo việc làm: Một điểm đáng lưu ý là trong phần đông trường hợp, tổ chức thị trấn hội tạo ra việc khiến cho nhiều hàng ngũ người yếu thế.

Thứ hai, sáng tạo và thay đổi tích cực sản phẩm và nhà sản xuất. Có thể thấy tính cách tân và sáng tạo được nhấn mạnh hơn nhiều ở hoạt động buôn bán phố hội, biểu hiện ở cả mô hình kinh doanh, thị trường mục tiêu hoặc chính sản phẩm, nhà sản xuất mới mà các đơn vị thương mại truyền thống thường bỏ qua vì thị phần được coi là không có tiềm năng hoặc mang đến ít lợi nhuận hy vọng. Đây cũng là một cống hiến thiết yếu của bản đồ công ty xã hội đóng góp cho nền kinh tế và tính thông minh, cải cách tổng thể của phố hội.

Thứ ba, tăng trưởng vốn phường hội. Bản thân những doanh gia thị trấn hội phải dựa nhiều vào các màng lưới mối quan hệ như là một nguồn lực không thể lãng quên để tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Chính buôn bán xã hội đóng góp vào lớn mạnh niềm tin, vào tính đạo đức, tâm thiện nguyện của phường hội.

Thứ tư, khuyến khích công bằng trong thị trấn hội. Tính phố hội của tinh thần kinh doanh phố hội là việc sản xuất lại sự công bằng trong phố hội, giảm khoảng phương pháp giầu nghèo, tạo điều kiện cho người yếu thế được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng cơ sở vật chất cơ bản của phường hội.

GS cho biết một số nét chính về sự tăng trưởng tinh thần khởi nghiệp vì phường hội trong các trường đại học trên thế giới?

Trong hơn 10 năm qua, tinh thần khởi nghiệp vì xã hội đã bắt đầu được lồng ghép vào hoạt động học thuật. Môn học ban sơ về tinh thần kinh doanh xã hội do giáo sư Greg Dees chủ xướng tại Đại học Havard năm 1994.

hiện nay có khoảng 350 giáo sư từ khoảng 35 quốc gia khác nhau đang giảng dạy môn học này. Nhiều trường buôn bán hàng đầu hiện tại đang giảng dạy và đơn vị các cuộc thi ý tưởng buôn bán xã hội. hơi nhiều trường lớn đã có trung tâm nghiên cứu về ý thức kinh doanh thị trấn hội hoặc thông minh xã hội.

Một số lượng không nhỏ các chương trình thạc sỹ về tinh thần buôn bán phường hội, đơn vị phường hội, thông minh thị trấn hội đã thành lập ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Hong Kong.

Một số tin báo về các nội dung này cũng đã có mặt trên thị trường, nhiều trường đại học đã có các quan hệ kết hợp với các tổ chức hàng đầu về tăng trưởng tinh thần buôn bán phường hội. Các chương trình kết hợp này giúp gắn kết thường xuyên giữa giảng viên, sinh viên và các thương gia phố hội.

Còn tại Việt Nam, GS thẩm định như thế nào về ý thức khởi nghiệp vì xã hội đã phát triển chỉ mất khoảng gần đây?

Năm 2016 được Chính phủ Việt Nam chọn là năm quốc gia khởi nghiệp, với tiêu chí tạo ra làn sóng đầu cơ thứ hai, với Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thay đổi theo hướng hiện đại thông minh quốc gia đến năm 2025”.

Tôi cho rằng khởi nghiệp vì phường hội là một chọn lọc đúng cần được khuyến khích vì một nền kinh tế và phố hội lớn mạnh thông minh và bền vững. định nghĩa doanh nghiệp xã hội và tinh thần khởi nghiệp vì phường hội đã được giới thiệu vào Việt Nam khá mới từ năm 2008 và công ty thị trấn hội đã trở nên một phong trào trong bối cảnh lớn mạnh khởi nghiệp tại Việt Nam.

công ty phường hội ở Việt Nam đã được công nhận chính thức trong Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014. Theo Báo cáo sơ bộ bây giờ có khoảng 1000 tổ chức phường hội ở Việt Nam, so với gần 200 vào thời điểm 2012. Trong số đó mới có 10 đơn vị phố hội đăng ký buôn bán theo Luật công ty mới.

tới bây giờ đã có một hệ sinh thái với các cấu phần hơi đầy đủ cho việc tăng trưởng ý thức khởi nghiệp vì thị trấn hội như: Khung pháp lý với Luật tổ chức sửa đổi và các văn bản dưới luật chỉ dẫn thi hành; Có các công ty trung gian vững mạnh doanh nghiệp phố hội như CSIP và Spark, đóng sự cần thiết tích cực trong việc tăng tiến nhận thức, phát triển doanh nghiệp thị trấn hội, bao gồm cả hoạt động tăng tiến năng lực và đầu tư vào doanh nghiệp thị trấn hội; khoảng 1000 tổ chức, doanh nghiệp tự coi mình là doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp có các đặc điểm như vậy.

tuy nhiên, tất cả công ty xã hội hiện giờ mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chưa tiện lợi mua được doanh nghiệp có năng lực mở rộng quy lớn vào thời khắc ngày nay ở mảng kinh doanh thị trấn hội ở Việt Nam;

Được biết Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những bước đi trước nhất trong việc tăng trưởng tinh thần khởi nghiệp vì phố hội. Xin GS cho biết một số hoạt động cụ thể của Trường?

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang quyết tâm và đã có nhiều bước đi ban đầu với sự cần thiết đi đầu mang tính trụ cột trong việc vững mạnh tinh thần khởi nghiệp vì phố hội ở Việt Nam, ưng chuẩn các hài hòa, sáng kiến trong nước và quốc tế với các hoạt động sau:

Hoạt động lồng ghép tinh thần khởi nghiệp vì xã hội và doanh nghiệp xã hội vào trường đại học. Hoạt động này được thực hành trong sự liên minh chặt chẽ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hội đồng Anh Việt Nam thông qua các hoạt động như giải thích giảng viên về doanh nghiệp xã hội, hội thảo kỹ thuật về lồng ghép công ty thị trấn hội vào trường đại học, một số nội dung của tinh thần khởi nghiệp vì phường hội, công ty phố hội đã được lồng ghép ở cấp độ khác nhau vào một số môn học hiện giờ của nhà trường.

Hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách, nâng cao nhận thức về tinh thần khởi nghiệp vì phố hội, công ty phường hội bao gồm tổ chức Hội thảo về vững mạnh tổ chức phường hội với Vai trò của trường đại học và các công ty nghiên cứu trên cơ sở vật chất đó đã ra mắt mạng lưới học nhái doanh nghiệp phường hội (VSES, Hội thảo về Hệ sinh thái cho ý thức kinh doanh và thông minh phố hội, Tọa đàm về “Sáng tạo thị trấn hội” giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng Anh và trọng điểm thông minh vì phố hội của Đại học Cambridge.

Hoạt động tư vấn, tăng tiến năng lực cho khối đơn vị xã hội thông qua việc khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực của đơn vị phố hội, tiến hành khóa giảng giải cho tư vấn viên, hướng dẫn viên cho công ty xã hội, sau đó thực hiện hoạt động training lại và khuyên nhủ trực tiếp cho các doanh nghiệp phường hội tham gia chương trình.

Xin trân trọng hàm ân GS!

======>>>> Xem thêm:

http://giasuthandong.com/mot-vai-chuyen-bien-tre-hoc-sinh-thcs.html

Nguồn: [email][email protected][/email] tổng hợp