thời kì này, những nhà trường trong cả nước đang được khai triển lấy quan niệm đóng góp về của Ban giám hiệu gia sư hà nội và toàn thể thầy cô giáo về Dự thảo chương trình Giáo dục rộng rãi mới.

Từng tổ chuyên môn họp, phổ biến toàn văn Dự thảo chương trình, tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên, gửi về lớp học.

Từng trường, ban giám hiệu sẽ tổng hợp chung quan niệm những đội chuyên môn gửi về phòng Giáo dục và tập huấn.

từ phòng Giáo dục và tập huấn lại tổng hợp ý kiến các trường để gửi về Sở Giáo dục và đào tạo…Dù gọi là quan niệm công khai theo kiểu dân chủ nhưng chẳng mấy ai dám đưa ra chủ kiến của mình trái mang những điều Dự thảo đã nêu.

với thể nhắc Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục lần này là cuộc canh tân to, đại quát của ngành Giáo dục (Ảnh: Xuân Trung)

thuần tuý nguyên nhân họ sợ bị “soi”. Bởi trước lúc triển khai việc góp ý, Cả nhà thường được nghe cấp trên đề cập nhở theo kiểu: “Góp ý theo tinh thần đổi mới…Đây là chủ trương to của lĩnh vực nên cô giáo phải hiểu và ủng hộ…”.

Nhớ lại lần lấy ý kiến góp ý về Thông tư 30 trước đây, qua việc áp dụng Thông tư 30 vào thực tiễn giảng dạy đã với phổ biến khó khăn gặp khó khăn.

phần đông giáo viên thì than trời, gọi đất nhưng khi cần đưa quan niệm góp ý lên giảng đường lại toàn nghe những lời với cánh, những lời ca tụng trên mây. Hỏi thì họ nói: “kể ra được gì mà rước thiệt vào thân. người nào sao mình vậy đỡ bị quan tâm”.

======>>>> Xem thêm: http://thethao24h.edu.vn/lam-on-hay-dung-sang-noi-nay.html

Nguồn: Tổng hợp